Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetstider

LO bevakar hur arbetstiderna förändras över tid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Statistik om arbetstider presenteras i diagram och rapporter som du hittar i LO Fakta.

Statistiken innehåller data för olika grupper: arbetare, tjänstemän, sektor, förbund, ålder, kvinnor och män.

Med arbetstider avses arbete på heltid eller deltid, vanligen arbetad tid samt arbetstidens förläggning över dygnet och arbetsveckan.

Dataunderlaget kommer från SCBs arbetskraftsundersökningar.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU