Facket direkt facketdirekt.nu

Omställningsavtal

Kollektivavtal Omställningsstödet är en kollektivavtalad försäkring som skapats av LO och Svenskt Näringsliv. Avtalet kom till för att bägge parter ansåg att det behövdes göras tidiga insatser för personer som blir varslade om uppsägning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Trygghetsfonden TSL

Stödet har varit igång sedan år 2004 och hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Ungefär 9 av 10 får ett nytt jobb, startar eget företag eller påbörjar längre studier när omställningsprogrammet är genomfört. TSL strävar efter att det nya arbetet ska ha samma eller högre kvalifikationsnivå som det tidigare.

Totalt är ungefär 2 000 000 arbetare och cirka 70 000 företag anslutna till försäkringen.

För att få omställningsstöd måste vissa villkor vara uppfyllda:

  • arbetsplatsen måste ha kollektivavtal,
  • personen måste vara uppsagd på grund av arbetsbrist,
  • facket och arbetsgivaren söker omställningsstödet gemensamt,
  • den som är uppsagd måste ha arbetat sammanhängande i 12 månader (kan vara hos flera arbetsgivare),
  • föräldraledighet, tjänstledighet och sjukfrånvaro räknas,
  • den som är uppsagd måste ha arbetat minst 16 timmar per vecka i snitt och varit tillsvidareanställd,
  • den som är uppsagd får vid ansökan inte vara äldre än 64 år och 11 månader.

Läs mer på Trygghetsfondens hemsida.

Nätutbildning

LO har tagit fram en nätutbildning om omställningsstödet - Stöd för omställning. Tanken är att lära förtroendevalda och ombudsmän om hur omställningsstödet fungerar och ska användas. Även medlemmar som sagts upp kan ha nytta av utbildningen. 

Öppna Stöd för omställning

Ett tips är att köra nätutbildningen för avdelnings- och klubbstyrelser.

Processfilmen i nätutbildningen finns på LOs YouTube-kanal och kan användas separat.

Trygghetsfonden TSL:s styrelse

LO och Svenskt Näringsliv har sex platser vardera i styrelsen, tre ordinarie och tre ersättare. LOs ordinarie representanter är Veli-Pekka Säikkälä, IF-Metall, Susanna Gideonsson, Handels och Renée Andersson, LO. Ersättare är Ulrika Vedin, LO, Jolan Wennberg, Livs och Patrik Östberg, Byggnads.

TSL har också ett beredningsutskott som bereder frågor inför styrelsemötena samt ett placerings- och revisionsutskott där personer från ägarna och kansliet ingår.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU