Facket direkt facketdirekt.nu

Ansvarsområden

Organisationsfrågor Ordföranden utövar tillsammans med styrelsen och arbetsutskottet ledningen för LOs löpande verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Leder förhandlingarna vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträde.

Svarar för att alla ärenden föredras.

Ansvarar för verkställigheten av kongressens, representantskapets och styrelsens beslut.

Övergripande ansvaret för hela LO-kansliets arbete.

Politikområden:

  • Ekonomisk politik
  • Internationellt fackligt arbete
  • Näringspolitik