Fråga facket Fråga facket

LO:s valberedning presenterar förslag till ny LO-ledning

LO:s valberedning har arbetat fram sitt förslag till ny LO-ledning. Totalt ska fyra personer väljas till ny ledning vid LO:s kongress i Stockholm den 17-20 maj.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Vi har nu arbetat fram ett förslag som både har en bred förankring bland förbunden och som tillsammans kan fortsätta att föra LO framåt, säger Tomas With, ordförande för LO:s valberedning.

Valberedningen föreslår att Pim van Dorpel väljs till ordförande, Louise Olsson till förste vice ordförande, Jessica Leiding till andre vice ordförande och Veli-Pekka Säikkälä till avtalssekreterare.

Pim van Dorpel är idag vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket, HRF.

- Jag är oerhört hedrad över nomineringen. Jag har många tankar om hur vi tillsammans ska utveckla världens starkaste fackföreningsrörelse. Jag ser fram emot att utveckla tankarna och sätta dom i verket efter att kongressen gjort sitt val, säger han.

Valberedningens förslag till ny LO-ledning

Ordförande: Pim van Dorpel, vice ordförande HRF

Ålder: 46 år. Yrkesbakgrund: Arbetade som kock mellan 1997-2009 på bland annat Södertuna slott, Oaxen skärgårdskrog och Franska matsalen. Han började som lokalombudsman i HRF 2009 och är sedan 2014 förbundets vice ordförande.

Första vice ordförande: Louise Olsson, vice ordförande Elektrikerna

Ålder: 38 år. Yrkesbakgrund: Entreprenad-elektriker på bland annat Värmdö El, tele och data, Midroc Electro och Skanska Electro. Första fackliga uppdraget som ackordsansvarig på Midroc Electro 2009. Är sedan 2020 vice ordförande för Elektrikerförbundet.

Andra vice ordförande: Jessica Leiding, förbundssekreterare Kommunal

Ålder: 40 år. Yrkesbakgrund. Började som brevbärare vid 16 års ålder, men därefter barnskötare sedan hon var 18 år gammal. Sitt första fackliga uppdrag fick hon på sin förskola i Vallentuna. Därefter har hon bland annat varit sektionsordförande och avdelningsordförande för Kommunal i Stockholm innan hon 2022 valdes till förbundssekreterare för Kommunal.

Avtalssekreterare: Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall

Ålder: 56 år. Yrkesbakgrund. Började 1985 på Saab Automobile i Trollhättan. Där blev han fackligt aktiv i Verkstadsklubben. 1996 började han på Metalls förhandlingsenhet och har sedan 2008 varit avtalssekreterare på IF Metall.