Facket direkt facketdirekt.nu

Stiftelser som LO förvaltar

Organisationsfrågor LO förvaltar stiftelser som delar ut bidrag eller stipendium enligt nedan. Adress för ansökningar samt kontaktuppgifter finner du i slutet av texten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Henrik och Oscaria Kulhammars minnesfond

Stiftelsen har avslutats under 2019

Berg och Johanssons minnesfond

Stiftelsen ska lämna bidrag till behövande arbetarfamiljer, med företräde till familjer med många barn. Stiftelsen får inte lämna bidrag till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. 

Ansökningstiden för 2021 är förlängd och ska vara LO tillhanda senast 30 april 2021. 

Jubileumsfonden Riva del Sole

Stiftelsen ska i första hand bland medlemmar i fackföreningsrörelse och annan folkrörelse i Sverige främja studier, utbildning eller annan förkovran. Syftet med studierna ska vara att bredda och fördjupa kunskaperna om eller stimulera till internationellt samarbete, främst inom facklig, kooperativ eller annan folkrörelseverksamhet.

Ansökningar för 2021 ska vara stiftelsen till handa senast 15 mars 2021 .

Stiftelsen Hjalmar Branting institutet

Stiftelsen har avslutats under 2019

LOs minnesfond

Stiftelsen delar ut stipendier till medlemmar tillhörande fackorganisationer anslutna till Landsorganisationen i Sverige och vilka genomgå studiekurs vid Landsorganisationens skola i Brunnsvik eventuellt annan skola som kan komma att sortera under Landsorganisationen i Sverige.

Ansökningar ska vara stiftelsen till handa senast den 31 januari 2021.

Ansökningar

Ansökningar skickas till respektive stiftelse med adress LO, 105 53 Stockholm.

Om du har frågor kontakta Bo Carselid, bo.carselid@lo.se, tel 070-698 28 47.

Läs mer här om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med en ansökan ur någon av LOs stiftelser.