Fråga facket Fråga facket

LO i världen

Internationellt LO arbetar för en värld där fria och demokratiska fackliga organisationer får växa sig starka och verka fritt. Vi arbetar för en värld där nationella och internationella regelverk garanterar arbetstagarnas grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter, både i arbetslivet och i samhället.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bananfacket SITRAIBANA i Panama
Foto: Lina Karlsson / Union to Union

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

I den globaliserade värld vi i dag lever i strävar vi efter en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det innebär att de satsningar som görs för en inkluderande ekonomisk utveckling måste ha jämlikhet, rättvis fördelning, jämställdhet, full sysselsättning och social trygghet som ledstjärnor.

Gränsöverskridande fackligt arbete

LOs uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen förutsätter ett gränsöverskridande fackligt arbete. Det fackliga samarbetet inom Europafacket ETUC och världsfacket ITUC är av väsentlig betydelse för internationella fackliga framgångar, särskilt när det gäller kampen mot social dumpning.

EU påverkar oss i Sverige

Den nationella hanteringen av ett växande antal fackliga sakområden påverkas både direkt och indirekt av beslut inom internationella organ. Exempelvis påverkas över hälften av de frågor som finns på den nationella och kommunala politiska dagordningen i Sverige av EU.

Vi påverkas också av utvecklingen inom världshandelsorganisationen WTO, internationella valutafonden IMF, FN och FNs arbetsorganisation ILO samt av bilaterala handelsavtal som tecknas mellan EU och andra regionala sammanslutningar eller stater.