Fråga facket Fråga facket

Enheten för organisationsfrågor

Organisationsfrågor Enheten samordnar den tvärfackliga utbildningen, information om kollektivavtalade försäkringar, skolorganisation och ungverksamhet. Verksamheterna genomförs centralt, regionalt och lokalt. Enheten ansvarar också för 020-verksamheten och organiseringsfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ewa Lundell

Assistent

Tvärfackliga rådet samt administrativt stöd till enhetschefen samt LO-kongressen.

Bo Carselid

Handläggare

ETUI-kurser, nätutbildningar, Sveriges konsumenter samt LOs stiftelser.