Facket direkt facketdirekt.nu

Unga vuxna

Ung i facket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Unga arbetssökande är inte en enhetlig grupp. Där finns allt från gymnasieelever som söker extrajobb till personer med avslutad gymnasie- eller högskoleutbildning som söker varaktig etablering i arbetslivet. Unga vuxna kan därför behöva olika typer av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. För att stärka unga vuxnas ställning på arbetsmarknaden krävs satsningar inom både utbildnings- och arbetsmarknadspolitik.

Ungas etablering på arbetsmarknaden och i vuxenlivet försvåras av otrygga anställningar. Bruket av visstidsanställningar skapar otrygghet, och många tvingas varva tillfälliga jobb med perioder av arbetslöshet.

  • Säkerställ att unga liksom andra arbetssökande ges insatser efter behov. Unga utan gymnasieutbildning behöver tidiga och intensiva insatser inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken, i första hand för att skaffa sig gymnasiekompetens. För unga med gymnasieutbildning bör fokus i första hand ligga på att skapa kontaktytor mellan unga och arbetsmarknaden: Genom fördjupad förmedling bör Arbetsförmedlingen kompensera för bristande kontaktnät och sätta unga arbetssökande i kontakt med arbetsgivare. Genom praktikinsatser av god kvalitet kan unga ges värdefull arbetslivserfarenhet.
  • Stärk ungas koppling till Arbetsförmedlingen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Genom villkor i arbetslöshetsförsäkringen som gör att fler unga kvalificerar till grundförsäkringen vinner fler den starka kopplingen till den aktiva arbetsmarknadspolitiken som det innebär.
  • Ge elever som går sista terminen på gymnasiet rätt till tidigt stöd från Arbetsförmedlingen.
  • LO vill motverka nyttjandet av tidsbegränsade anställningar och se tillsvidareanställningar på heltid som norm på arbetsmarknaden.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU