Fråga facket Fråga facket

Enheten för internationella frågor

Internationellt Enheten för internationella frågor är policyskapande inom områdena internationell facklig politik och utrikespolitiska frågor, demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, bistånds- och utvecklingspolitik, övergripande europapolitiska frågor, handels- och investeringsfrågor, företag och mänskliga rättigheter samt klimat och miljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Enheten ansvarar för LOs samarbeten med fackliga, mellanstatliga och andra internationella organisationer samt nationella organisationer som arbetar med internationella fackliga frågor. Enheten samordnar LOs EU-arbete internt, med förbunden och i relation till TCO och Saco, samt ansvarar för facklig-politisk samverkan internationellt. Enheten ansvarar också för policyutveckling och bevakning inom miljö- och klimatområdet.

Monika Arvidsson

Utredare

Internationell ekonomi, Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC).

Johan Hall

Johan Hall

Utredare

 Klimat-, miljö- och energifrågor, Agenda 2030, nordiskt samarbete NFS.

Leif Isaksson

Ombudsman

 Union to Union, utvecklingsfrågor, LOs Solidaritetsfond, internationellt samarbete i Asien och Afrika.

Ellen Nygren

Ombudsman

 Europafrågor, Europafacket (EFS/ETUC), Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK), handelspolitik.

Åsa Törnlund

Ombudsman

 Internationellt samarbete, Palmecentret, PERC, BASTUN, TUCA, OECD och hållbara leverantörsled.

Cyrene Waern

Ombudsman

Europafrågor (Rådgivande kommittén och EFS arbetsmiljökommitté), ITUC, ILO, MENA, Agenda 2030, Global Deal, FN, MR-frågor.

Karla Wixe

Utredare

EU-samordning, Europasamarbete, Europafacket (EFS/ETUC), Arbetsmarknadens EU-råd.