Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för internationella frågor

Internationellt Enheten för internationella frågor är policyskapande inom områdena internationell facklig politik och utrikespolitiska frågor, demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, bistånds- och utvecklingspolitik, övergripande europapolitiska frågor, handels- och investeringsfrågor, samt företag och mänskliga rättigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Enheten ansvarar för LOs samarbeten med fackliga, mellanstatliga och andra internationella organisationer samt nationella organisationer som arbetar med internationella fackliga frågor. Enheten samordnar LOs EU-arbete internt, med förbunden och i relation till TCO och Saco, samt ansvarar för facklig-politisk samverkan internationellt. Enheten ansvarar också för policyutveckling och bevakning inom miljö- och klimatområdet.

Oscar Ernerot

Ombudsman

LOs Internationella kommitté, ILO, Världsfacket (IFS/ITUC), Agenda 2030, Global Deal, Nationella kontaktpunkten, FN-frågor, MENA.

Johan Hall

Utredare

Klimat-, miljö- och energifrågor, Agenda 2030. Nordiskt samarbete NFS, Baltic Sea Trade Union Network BASTUN

Leif Isaksson

Ombudsman

Union to Union, Bistånds- och utvecklingspolitik, Demokrati och MR i arbetslivet, ITUC Human & Trade Unions Rights Committee, LOs solidaritetsfond, Asien, Afrika.

Ellen Nygren

Ombudsman

Europafrågor, Europafacket (EFS/ETUC), Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén EESK.

Anne Nylund

Assistent

Europafrågor, EU-samordning, Europafacket (EFS/ETUC), ILO, översättningar, internationellt informationsmaterial.

Malgosia Stefaniak

Assistent

Norden (NFS, SAMAK), Globalt (IFS/ITUC, TUAC, Union to Union, Olof Palmes Internationella Center), översättningar, internationellt informationsmaterial.

Åsa Törnlund

Ombudsman

Olof Palmes Internationella Center, Pan-European Regional Council PERC, Kina och mänskliga rättigheter i arbetslivet, TUCA – Amerika, Internationellt facklig-politiskt samarbete.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU