Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för personal och service

Organisationsfrågor Enheten för personal, ekonomi och service har till uppgift att samordna kansliövergripande frågor så som ägarstyrning, ledningens administrativa stöd, LO kansliets ekonomi, personal, strategisk kompetensutveckling och arbetsgivarfrågor samt IT och service.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Peter Forsström

Faktor

Opinions- och informationsproduktion. Ansvarar för LOs tryckeri.

Zofia Teng

Registrator

Registrator, reception, arkiv, LOs mailbox, LOs trycksamling.

Per-Håkan Waern

Per-Håkan Waern

Ombudsman

Ansvarig för AFO-Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU