Fråga facket Fråga facket

Familjepolitik

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Uttag av föräldraförsäkringen

Alla barn har rätt till en nära relation med sina föräldrar och alla föräldrar har rätt till en nära relation med sina barn. När kvinnor tar ut de flesta dagarna i föräldraförsäkringen innebär det att ojämställdheten mellan kvinnor och män cementeras. Kvinnor ses som en mer ”riskabel” arbetskraft och ges sämre arbetsvillkor.

Barnomsorg på egen hand

I dag arbetar allt fler på kvällar, nätter och helger. Det betyder att människor tvingas lösa barnomsorgen på egen hand med hjälp av far- och morföräldrar och genom att pussla med scheman.

  • Individualisera föräldraförsäkringen så att föräldraledigheten delas lika mellan föräldrarna.
  • Alla barn och föräldrar ska ha rätt till en bra och högkvalitativ barnomsorg.
  • Barnomsorgen ska ha öppet när föräldrarna arbetar, det vill säga även tidig morgon, kväll, natt och under helger – året om.