Fråga facket Fråga facket

Enheten för distriktsverksamhet

Organisationsfrågor Enheten koordinerar de tio LO-distrikten som samordnar den tvärfackliga utbildningen regionalt och lokalt. I verksamheten ingår även facklig-politisk samverkan, att driva regionala arbetsmarknadspolitiska frågor samt att tillsammans med förbundens regionala och lokala organisationer arbeta med ung-verksamhet samt skolinformation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning