Fråga facket Fråga facket

Jämlika samhällen presterar bättre

Jämlikhet När samhällen uppnått en viss materiell standard är det inte fortsatt ekonomisk tillväxt som är nyckeln till högre medellivslängd och större lycka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ökad jämlikhet löser mycket

I ett utvecklat samhälle är det mer effektivt att satsa på ökad jämlikhet för att komma åt hälsoproblem, sociala problem eller sämre skolresultat än att satsa extra resurser direkt på sjukvården, socialtjänsten och skolan.

Jämlikheten är produktiv

I olika internationella jämförelser visar det sig att de nordiska länderna som har relativt sett små klassklyftor och generösa välfärdssystem ligger i topp när det gäller konkurrenskraft. Jämlikheten är produktiv. OECD och andra som analyserat detta anser att Sverige sedan ojämlikheten började öka under 1990-talet har förlorat i omställningsförmåga och tillväxt på grund av de ökade klassklyftorna.

Läs mer om jämlikhetsutredningen här