Facket direkt facketdirekt.nu

Näringspolitik

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Livskraftig regionalpolitik

Näringspolitiken ska skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling och full sysselsättning för både industri- och tjänstesektor. Det handlar om att skapa en sammanhållen politik kring frågor som infrastrukturinvesteringar, energiförsörjning, miljövillkor, forsknings- och innovationsinsatser, riskkapitalförsörjning samt konkurrensregler. För att stärka utvecklingsarbetet över hela landet behövs en livskraftig regionalpolitik.

  • En långsiktig och stabil energiförsörjning är avgörande för landets utveckling och tillväxt.
  • Fokus i energipolitiken bör vara en så liten global klimatinverkan som möjligt med hänsyn till de internationella konkurrensvillkor som den svenska industrin utsätts för.
  • Staten bör stimulera fler företag att satsa på forskning och utvecklandet av nya innovativa lösningar.
  • Offentlig upphandling som bidrar till innovationer kan möjliggöra utveckling av nya varor och tjänster samt främja utvecklingen av svensk grön teknik.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU