Fråga facket Fråga facket

LOs uppdrag

Organisationsfrågor Vi är undersköterskor och bilmekaniker. Vi jobbar i restauranger och i butiker. Du hittar oss på skolbespisningar, förskolor och fabriker. Totalt är vi omkring 1,4 miljoner medlemmar. Vi finns på de flesta arbetsplatserna i landet. I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Industriarbetare
Foto: Lars Forsstedt

Det lönar sig att driva frågor tillsammans

LO-förbundens medlemmar drivs av en idé, en tanke om att det lönar sig att driva frågor tillsammans. Att vara med i facket ger trygghet, men också gemensam styrka att med andra påverka arbetslivet och samhället.

Vårt främsta verktyg är kollektivavtalet. I samordnade löneförhandlingar lägger vi fram gemensamma avtalskrav för reallöneutveckling, ökad sysselsättning och jämställda löner. 

Men det räcker inte att bara förhandla med arbetsgivarna. Politiska beslut påverkar dagligen LO-medlemmarnas livssituation. Det gäller tryggheten på jobbet och kvaliteten i skolan, barnomsorgen, sjukvården, äldreomsorgen, a-kassan, sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Därför är LOs uppdrag också att påverka de politiska besluten i riksdag, regioner och på EU-nivå.

Därför samverkar LO med Socialdemokraterna

LO samverkar med Socialdemokraterna då vi delar samma grundvärderingar. Historiskt sett har samverkan varit mycket framgångsrik. Full sysselsättning, trygghet på jobbet och en solidarisk välfärd är gemensamma mål.

LO ger ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna om 6 miljoner kronor årligen. Detta motsvarar 4 kronor per medlem och år. Det är LO-kongressen som fattar beslut om LOs samverkan med Socialdemokraterna.

SSU, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, är LOs och Socialdemokraternas gemensamma politiska ungdomsorganisation.