Fråga facket Fråga facket

Skarp kritik mot förslagen om förändrad sjukförsäkring

Nä remisstiden för utredningen om förändrad sjukförsäkring (En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022, SOU 2024 nr 26) går ut 1 juli är LO:s remissvar skarpt kritisk till förslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Redan nu är sjukförsäkringen för svag och med de föreslagna förändringarna tar vi ett stort kliv bakåt igen, säger LO:s ordförande Johan Lindholm.

LO kritiserar utredningens förslag om prövning av arbetsförmåga mot fiktiva jobb, en mer inflexibel bedömning av arbetsoförmåga och deltidssjukskrivningar, att äldre tvingas till förtida pension istället för att kunna nyttja sjukförsäkringen och den öppnade dörren mot återinförd stupstock där en bortre tidsgräns för sjukpenning återinförs.

– Regeringen måste sätta stopp för dessa förslag. Jag förväntar mig att Anna Tenje tar intryck av de kritiska remissvaren. Annars ökar otryggheten för vanligt folk och sjuka tvingas ut i fattigdom eller att arbeta sjuka, säger Johan Lindholm.

LOs yttrande över En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 SOU 2024 nr 26