Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Facket och EU – så funkar det

  EU stiftar lagar, bland annat om arbetsmiljö och likabehandling, som direkt berör de anställda. Det är därför viktigt att fackligt förtroendevalda och funktionärer har god kunskap om hur EU fungerar, på vilka sätt det som händer i EU kan påverka oss i Sverige och hur vi kan påverka EU.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Handbok
 • Program för LOs seminarier i Almedalen 2019

  Varmt välkomna till LO i Almedalen. Vi finns på Cramérgatan 2 vid Visby hamn där vi erbjuder spännande seminarier i dagarna tre. Ta en titt i vårt program, kom förbi, lyssna och delta i diskussionerna.

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Program
 • Tillsammans – om facklig samverkan och lagändringarna av strejkrätten

  Konflikterna i hamnarna har fått allt mer uppmärksamhet i massmedia. Det är David mot Goliat säger någon. Stora står mot de små. Någon annan ropar – det är etablissemanget mot vanligt folk. Men verkligheten är sällan så enkel som man kan tro.

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Skrift
 • Ta tillbaka kontrollen! LOs valplattform inför Europaparlamentet 2019

  Valet till Europaparlamentet den 26 maj handlar om att vi vill öka tryggheten för vanligt folk. I LOs valplattform presenteras de fackliga kraven inför valet till Europaparlamentet.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Europeiskt självständigt ramavtal om aktivt åldrande med ett generationsöverskridande perspektiv

  Ramavtalet Aktivt åldrande med ett generationsövergripande perspektiv handlar om att optimera möjligheterna för arbetstagare i alla åldrar att arbeta under produktiva och sunda förhållanden med god kvalitet fram till lagstadgad pensionsålder, baserat på ömsesidigt engagemang och motivation hos arbetsgivare och arbetstagare. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • LO Aktuellt Tema: Val 2018

  Valet 2018 är enkelt. Det handlar om att rösta på det parti som vill se fler och bättre jobb, trygghet i vardagen och ökad jämlikhet – Socialdemokraterna. Läs också om de borgerliga partiernas attacker mot anställningstryggheten. 

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: LO Aktuellt (bilaga i Arbetet)
 • Bemanningsavtal 2017-2020

   

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Avsiktsförklaring om etableringsjobb mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv

  Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att så kallade etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Policy
 • LOs politiska plattform inför valet 2018

  Valet 2018 handlar vilka som vill och kan öka tryggheten för vanligt folk. Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden. Vi vill se ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Policy Övrigt
 • LOs verksamhetsberättelse 2016

  LOs verksamhetsberättelse 2016

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LOs plattform i diskussionen om EUs framtid

  EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs framtid med vilken man vill inspirera till diskussion om på vilket sätt samarbetet ska bedrivas och på vilka områden. LO välkomnar kommissionens initiativ och att man uppmuntrar till delaktighet i formandet av unionens prioriteringar och utveckling.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Vad gäller vid kränkning av skyddsombud?

  När arbetsgivaren hindrar skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Handbok
 • EU behöver förändras!

  Vi kan inte ha ett EU där vi konkurrerar med löner och arbetsvillkor. I stället måste vi kämpa för att alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. LO vill därför att ett socialt protokoll läggs till EUs fördrag. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Folder fackliga nätutbildningar och studieguide

  Folder som beskriver de fackliga nätutbildningarna och LOs studieguide. Beställ den och sprid på fackliga kurser och konferenser. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • Tapplapp fackliga nätutbildningar

  Tapplapp om de cirka 10 nätutbildningar som LO och fackförbunden har tagit fram. Beställ den och sprid på fackliga kurser och konferenser. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • Jämlikhet – så funkar det

  Jämlikhet – så funkar det! är en handbok i engagemang. För jämlikhet och mot orättvisor. Här finns fakta, argument och förslag på vad du rent praktiskt kan göra för att förvandla vårt gemensamma samhälle till det bättre. 

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: Handbok
 • Solidarity message to the people in Russia

  Solidarity message from the Baltic Sea Trade Union Network, BASTUN, to the people and the labour movement in St. Petersburg and Russia. Our deepest condolences in order of the tragic events in St. Petersburg on the 3d of April 2017. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Övrigt
 • Guide för rättvis handel

  Den här guiden handlar om de verktyg som finns för att göra dagens globala handel rättvis. I guiden finns tips och idéer om vad vi kan göra för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Läs mer här om internationella regelverk, hållbart företagande, uppförandekoder, globala ramavtal samt upphandling, påverkan och konsumtion. Guiden ges ut av LO, TCO och Saco via den gemensamma fackliga biståndsorganisationen Union to Union. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Handbok
 • Pensionsboken

  Är pensionen en facklig fråga kanske någon undrar? Ja, visst är den det. Pension är uppskjuten lön och därför en viktig fråga för oss i LO. Den här handboken ger en grundläggande översikt över hela pensionsområdet - allmän pension, avtalspension och privat pensionssparande. Beskrivningarna av de olika pensionssystemen och pensionsformerna är allmänt hållna men de täcker hela pensionsområdet. Vi hoppas att Pensionsboken kan användas både som uppslagsbok och för studier tillsammans med andra. 

  OMRÅDE: Försäkringar
  KATEGORI: Handbok
 • A European Pact for Social Progress

  Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på starka ansvarsfulla fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor – vare sig i Sverige eller i EU. Därför kräver LO och Socialdemokraterna att ett socialt protokoll upprättas i EU som ger en bättre balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter för löntagarna på EUs inre marknad. LO har tillsammans med Socialdemokraterna och motsvarigheterna i Tyskland och Österrike enats om ett tiopunktsprogram för att påverka EU. Detta finns här på engelska och på tyska.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Policy
Sida 4 av 71234567