Fråga facket Fråga facket

Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden är att organisera medlemmar, teckna kollektivavtal och kontrollera att avtal följs. Arbetstagare ska inte tvingas att konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna ska följa kollektivavtal och lagar. Myndigheterna ska övervaka att lagar och regler följs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning