Fråga facket Fråga facket

Facken överens: EU måste bli mer socialt

Internationellt EU måste ha ett större socialt fokus för att återfå medborgarnas förtroende. Det är LOs, TCO:s och Sacos medskick när Jean-Claude Juncker håller sitt årliga tal om läget i EU.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetskamrater
Foto: Lars Forsstedt

För första gången någonsin har LO, TCO och Saco enats kring gemensamma förslag på hur EU ska utvecklas i framtiden. I ett gemensamt papper är de tre centralorganisationerna tydliga: goda sociala villkor, partssamverkan och fackliga rättigheter är nyckeln till hållbar tillväxt och sysselsättning – och ett ökat förtroende hos EU-medborgarna.

– Vi vill föra upp de sociala frågorna på EU:s dagordning. EU-samarbetet har en ljus framtid om unionen och medlemsländerna står upp för grundläggande värden och levererar på ambitionen om en social marknadsekonomi med full sysselsättning, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

TCO, Saco och LO vill bland annat:

  • Komplettera EU:s fördrag med ett socialt protokoll som garanterar att fackliga rättigheter är överordnade EU:s ekonomiska friheter.
  • Respektera kollektivavtalens status och arbetsmarknadsparternas självständighet i handelsavtal som sluts där EU är part. Skydd för arbetstagare eller fackliga fri- och rättigheter får aldrig anses utgöra ett handelshinder.
  • Att EU:s budget inte krymps i onödan. Det viktiga är att EU:s medel används på ett effektivt sätt och fokuseras på uppgifter med ett klart mervärde för unionen som helhet.
  • Avbryta EU-stöd till medlemsstater som bryter mot de grundläggande värden som samarbetet bygger på.

Läs artikeln "Sociala villkor avgör framtidens EU" på Europaportalen 

Ladda ner det gemensamma pappret LO/TCO/Saco:s ståndpunkt om EU:s framtid