Fråga facket Fråga facket

LO positiv till utredning om RSOs roll i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö Huvudförslaget i utredningen om den regionala skyddsombudsverksamheten är att ge RSO utökad tillträdesrätt till företag med kollektivavtal även om inga medlemmar är anställda vid företaget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De regionala skyddsombudens betydelse för arbetsmiljön växer i takt med att det blir fler små företag. Foto: Lars Forsstedt

Utredning färdig om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Nu har utredningen SOU 2022:47 om den regionala skyddsombudsverksamheten offentliggjorts av arbetsmarknadsdepartementet. Utredningens slutsats är att verksamheten uppfyller sitt syfte som det är tänkt enligt lagen.

Huvudförslaget är att ge regionala skyddsombud utökad tillträdesrätt till företag med kollektivavtal även om inga medlemmar är anställda vid företaget. I övrigt ska tillträdesrätten fungera som tidigare.

Utredningen konstaterar att regionala skyddsombud företräder arbetstagare på små arbetsställen, vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt främjar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom lokal samverkan med arbetsgivaren.

Därtill ger utredningen ett flertal konstruktiva förslag på hur RSO verksamheten kan behöva utvecklas. Det baseras bland annat på att behovet av regionala skyddsombud antas öka kommande år utifrån nuvarande samhällsutveckling med ökat antal småföretag med få anställda.

LO ställer sig positiva till utredningen, men vi behöver givetvis analysera slutsatserna och lagda förslag mer ingående.

För mer frågor kontakta Lena Persson, arbetsmiljöansvarig LO