Fråga facket Fråga facket

Rusta Sverige för vintern – LOs krisvinterprogram

Ekonomi I vinter kommer LO-förbundens medlemmar att behöva vända på varje krona. För många kommer pengarna ändå inte att räcka. Inte ens till det mest nödvändiga, som mat, hyra och el. För att förhindra att LO-förbundens medlemmar ska hungra, frysa eller vräkas i vinter kräver LO att regeringen agerar kraftfullt och snabbt. I ett krisvinterprogram presenterar vi de reformer som vi ser behövs akut.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Krisvinterprogram

I krisvinterprogrammet finns de reformer vi anser behövs akut. Utöver det krävs även omfattande satsningar för full sysselsättning och kraftfulla investeringar i välfärden.

Inflationstakten i september var 10,8 procent. Matpriserna ökade med 16 procent. Dieseln kostar i skrivande stund över 27 kronor litern. Räntorna på bostadslån har rakat i höjden och hyresnivåer väntas följa efter. Och lagom till vintern väntas elpriserna stiga till extrema nivåer. Elpriset som i sin tur påverkar priset på mat, boende, resor med mera.

Inflationen slår hårdast mot den med lägst inkomst

För många LO-förbundsmedlemmar blir detta en vinter när kostnaderna vida överstiga inkomsterna. Det kan invändas att hur illa drabbad man blir av elpriset mest beror på var i landet man bor. Det är sant. Men där priset på el är lägre, är behovet av bilen, och därmed utsattheten för höga drivmedelspriser, större. Inflationen drabbar dessutom alltid den med lägst inkomst mest. Oavsett var man bor. Den faktiska månadslönen för en kvinna i ett LO-yrke är 18 100 kronor efter skatt. Varje enskild prisökning äter stora hål i hennes budget.

Det är inte märkligt att 78 procent av LO-förbundens medlemmar är oroade över att deras egna levnadsomkostnader ökat så mycket senaste tiden. Nu är det slutet av oktober, och det kommer blandade signaler från arbetsmarknaden.

Ta LO-medlemmarnas oro på allvar

Ena dagen ser vi att arbetslösheten går ned och att varslen är få. Nästa dag varnas för kommande tvärnit i byggandet, produktionsstopp och hotande varsel. Det vi med bestämdhet vet är det vi redan ser: hög inflation och betydande prisökningar. Liksom ett krig där Putin använder energipriser som strategiskt vapen.

Det finns all anledning att ta LO-medlemmarnas oro inför vintern på allvar. LOs krisvinterprogram innehåller ett antal konkreta åtgärder som regeringen behöver vidta omgående, för att skydda vanligt folk från ekonomisk katastrof i vinter.

För att trygga löntagares ekonomi på längre sikt behövs också andra åtgärder. Krisvinterprogrammet handlar om akuta insatser inför vintern. Det är exceptionella tider. Det kräver exceptionella åtgärder. Ingen ska hungra, frysa eller bli vräkt på grund av händelser i omvärlden som man själv inte kunnat påverka. 

Rusta Sverige för vintern – LOs krisvinterprogram (pdf)